go up


 


NSF sentralt dekker reise og opphold i dobbeltrom. Billigste reisemåte må benyttes. Billetter bestilles hos American Express Reisebyrå. Mail: amex@nif.idrett.no


Tlf: 21 02 92 90, 21 02 92 91, 21 02 92 92 eller 21 02 92 95. Fax: 21 02 92 93


Bestill i GOD TID!


 


Samlingen starter fredag 7. september kl. 17.30, med registrering fra 17.00,


og avsluttes med lunsj søndag 9. september kl. 14.00. 


Program Svømmeopplæring/ Trener I


 


Program Dommerinstruktører


 


Påmeldte (pr. 14.08.2007)


 

 


Spørsmål rettes til: Brit Wormdal, tlf 21 02 96 79, e-mail: brit@svomming.no.  


 Samling for nettverksmedarbeidere innen svømmeopplæring, Trener I og dommere vil bli avholdt på Rica Hell Hotell 7. – 9. september 2007. Samlingen foregår også i år på samme sted som NSFs årlige Trener-/Lederkonferanse.

X