go up


Se forøvrig følgende artikler: 


  


 


 

Etter en del forespørsler vedrørende hvordan Nasjonal Årsklassemønstring (NÅMØ) arrangeres i 2009, vil SVU presisere at: Nasjonal årsklassemønstring blir arrangert uendret i 2009. Endringer på Nåmø vil bli fullt intergrert i forhold Idrettens barnerettigheter og bestemmelser for barneidrett først fra 2010.

X