go up

Narvik Svømmeklubb ble stiftet i 1965 og har i dag rundt 60 aktive medlemmer. Klubben har de siste årene hatt en god sportslig utvikling og er nå en av de ledende svømmeklubbene i Nord-Norge. Klubben ivaretar også trenerfunksjon for elever som velger svømming ved idrettslinja på Frydenlund Videregående skole. Narvik SK søker nå etter hovedtrener i 100% stilling. Søknadsfrist er 1. juni 2008. Les utlysningen her.

X