go up

Synkronutvalget får ofte spørsmål om musikkanlegg. Musikkanlegg skal generelt være kraftig nok til at lyden høres i den svømmehallen den skal brukes i, og gjerne ha både CD-spiller og mp3-avspillings-mulighet. Undervannshøyttalere kan fås kjøpt her: www.scandecsystemer.no. Husk at klubben kan søke støtte til musikkanlegg til bruk i synkronsvømming under “Spillemidler til utstyr” (frist 15. november).

X