go up

Prisen på turen antas å ligge på kr 2500 inkl busstur t/r Kirkenes -Murmansk, overnatting, guide. Visum til Russland kommer trolig i tillegg. For nøyaktig pris og påmelding send forespørsel om opplegg/priser etc til Hilde Hall Jensen, e-post: hildejensen@gmail.com, tlf 4120 2019. Merk at gruppene til Murmansk er på initiativ fra mastersklubber sørpå, så dette har ikke noe med Kirkenes Svømmeklubb å gjøre.


 


Mer informasjon finner du på http://www.radius-kirkenes.com/


 


 


 

De første gruppen Murmansk (16 pers) på søndagen er allerede fulltegnet. På grunn av stor pågang jobbes det med å lage samme opplegg for enda en gruppe, og alle som er interessert bes ta kontakt snarest. Begge gruppene vil sannsynligvis ha avreise til Murmansk på søndag med hjemkomst Kirkenes på mandag så man rekker 20.00-flyet til Oslo.

X