go up

Dette gjelder utøvere som antas å kunne bli innkalt til førstegangstjeneste frem til 1. februar 2007. NIF og Vernepliktsverket (VPV) vil i samarbeid avgjøre hvem som skal kunne gis slik fritak.

Det vises til tidligere utgitt informasjon på NIF`s og Olympiatoppens hjemmesider om mulighetene for toppidrettsutøvere som er aktuelle for innkalling til førstegangstjeneste i forsvaret å bli fritatt.  
Aktuelle søkere skal ha sendt utfylt søknadsskjema til sine særforbund innen fristens utløp som er satt til 1. februar 2006. I informasjonsvedlegget som er vedlagt står prosedyren for videre behandling. Endelig uttak vil bli forelagt Vernepliktsverket innen 1. mars 2006 som er Forsvarets saksbehandler. Uttaket vil bli meddelt alle særforbund som har søkere. 


 Klikk for informasjonsskriv

Klikk for søknadsskjema


 


 


 


 


 


 


 

Forsvaret og Norges Idrettsforbund og Olympiske Komitè (NIF) inngikk 1. februar 2005 en samarbeidsavtale for å støtte unge vernepliktige toppidrettsutøvere i den idrettslige satsingen.
Det vil si at inntil 250 toppidrettsutøvere årlig kan gis anledning til å bli fritatt for førstegangstjeneste i Forsvaret. Utøverne vil da bli overført til vernepliktsreserven og får ikke innkalling i fredstid (frem til 28 år).

X