go up

De som er interesserte i å få gjennomført en nasjonal klassifisering under Asker Open må innen 15. desember gi beskjed til Svømmeforbundet v/Ingrid Haslev Anmarkrud. Beskjed kan gis enten på telefon; 21 02 96 73 eller mail; ingrid@svomming.no. Påmeldingsfristen til stevnet er 14. desember.


For mer informasjon om hva som foregår under en klassifisering og hvilke krav som stilles finner dere på Svømmeforbundets informasjonssider om klassifisering.


 


Gjør oppmerksom på at klassifiseringen under Asker Open kun gjelder for bevegelseshemmede og utviklingshemmede. For synshemmede og hørselshemmede gjelder det egne regler. (Disse reglene finner du også på informasjonssidene om klassifisering)

Under Asker Open 5.-7. januar 2007 vil det bli mulighet for nasjonal klassifisering av funksjonshemmede svømmere. Første del av klassifiseringen vil foregå fredag kveld fra 18.00, sannsynligvis på Landøya bad. Andre del av klassifiseringen er observasjon under stevnet på lørdag. Er du interessert se under “Les mer”. NB! Frist for påmelding er 15. desember.

X