go up

Har din klubb et ønske om å starte et prosjekt for å øke mangfoldet i norsk idrett?  Alle organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til ExtraStiftelsen til helserelaterte prosjekter med oppstart i januar 2014.


For mer informasjon, se NIF sin hjemmeside.Søknadsfrist for prosjekter med oppstart januar 2014 er 15. mai 2013.


X