go up

Den australske modellen, som i dag blir brukt for premiering av de funksjonshemmede utøverne under NM, er under vurdering. Vi ønsker innspill fra utøvere, trenere og ledere i forhold til det videre arbeidet med å finne en god modell. Det inviteres derfor til et møte med dette som tema rett etter forsøkene, ca. 12.30, fredag 14. juli i Pirbadet. Håper alle som har innspill og tanker rundt dette vil delta.

X