go up

Referat fra møte 20. mai 2005 under NM junior

Tilstede: • Åshild Eltervåg
 • Jon Grunde Vegard
 • Arve Sandanger
 • Oskar Fuglestad
 • Arvid Sundheim
 • Bente Johnson
 • Stine Blom Andersen
 • Grunde Vegard
 • Frode Stokka
 • Joachim Thorsen
 • Kristin Grøsvik
 • Inger Grødem Reine

 


Viktig at klubber som tar på seg NM- og Landsfinalearrangement har tilfredstillende utstyr som brett og lignende. STU har fått henvendelser om at enkelte utøvere som deltar i NM ikke har kvalifisert seg. STU følger dette opp. Viktig at klubber kan dokumentere hvor utøver har kvalifisert seg. STU kan be om dokumentasjon på kvalik. dersom det er tvil. Generelt om NM og Landsfinale tas opp på trener/leder-konferansen.

Ragnar Klami fått positive tilbakemeldinger fra Olympiatoppen vedrørende foredrag for stup på trener/leder-konferansen.

Viktig at man tar opp direkte med rette person dersom det er noe man er uenig i/reagerer på. Uheldig med e-poster som blir distribuert til alle som er på STU sin e-postliste. Denne adresselisten skal kun brukes av STU. Når uenigheter og lignende sendes til alle på STU sin liste kan vi lett bli oppfattet som useriøse.

Det blir informert fra stup sin aktivitet på hvert FS-møte. Stup oppfattes positive i FS.

STU vil at saker som man reagerer på tas direkte opp med dem det gjelder.

Kvalik.krav og konkurranser ble diskutert. Man er fornøyd med at det er klare krav til poengsummer og hvilke konkurranser. STU setter også opp kvalik.krav til ADCC fra 2006.

Info om uttak til Nordisk 2005. Amerikansk uttak under Bergen Open. STU prøver å få til samling med laget som skal til Nordisk før Nordisk. Ikke planlagt samlinger fra STU sin side før det. Dersom andre ønsker å arrangere samlinger for stuperne i Norge synes STU det er positivt.

Det er forhåndspåmeldt 2 stupere og 1 trener til EM jr.

Info fra konkurransen ADCC hvor Timo Klami og Marielle Vathne deltok for Norge.

Info fra Aachen hvor Eirik Valheim, Espen Valheim, Amund Gismervik og Marielle Vathne deltok for Norge.

Info om arrangementhåndbok og kontrakt for å arrangere mesterskap/ landsfinale.
Gjennomgang av begge heftene på trener/leder-konferansen.

Diskusjon om kvalik.konkurranser/krav til internasjonale konkurranser/mesterskap og kvalik til landslaget på Landsfinale Tripp Trapp tas opp under trener/leder-konferansen.


Vennlig hilsen
For STU

Inger Grødem Reine
Leder


 


 

X