go up

• Junior-EM i simning 2008 tilldelades Belgrad, Serbien. På grund ungdoms VM tidigare under samma sommar blir tidpunkten för EJM preliminärt 30.7. – 3.8. 2008. OS i Peking går delvis samtidigt, men detta berör ytterst få junior simmare, kanske ingen.

• Efter VM i Melbourne i mars 2007 finns det under sommaren 2007 inga stortävlingar i kalendern. LEN har länge arbetat med att få ett större evenemang inplacerad under augusti månad. I Helsingfors lanserade sedan Frankrike storstilat under titeln ”Open de Paris de Natation” ett fyra dagars simevenemang. Tidpunkten blir den 2 – 5 augusti i Paris. LEN är aktivt med i detta arrangemang och ställer upp med prispengar tillsammans med en tilltänkt fransk sponsor. Frankrike kommer även att inbjuda simmare från övriga världen till Paris. Uppgifter om denna tävling kan fås via Internet från adressen www.ffnatation.fr.

• Det nya tävlingsprogrammen för EM och det nya femdagarsprogrammet för EJM godkändes. Båda träder i kraft för EM 2008 och EJM 2007.

• Tidpunkten för EM i Eindhoven 2008 är fortfarande något öppen. LEN försöker fortfarande finna med FINA en vettig lösning. Problemet är kortbane-VM i simning i Manchester i början av april. FINA kräver 30 dagars karenstid innan VM, vilket skulle leda till en orimlig position för LEN att placera EM under olympiaåret 2008. Planerna är fortfarande att starta EM strax efter påsken och då med simmomentet först på programmet och med simhopp och synchro i slutet av tiodagarsperioden.

• Köpenhamn tilldelades LEN Congress 2009. Tidpunkten blir 18-19 september 2009.

• En ny regel ”LEN Code of Conduct” för disciplinära ärenden godkändes. Den nya regeln täcker närmast de övriga grenarnas behov. För vattenpolo finns sedan tidigare ”LEN Code of Discipline”, som kvarstår att gälla.

• Nästa års budget godkändes. Slutsumman blir c. 2,1 miljoner euro, vilket inkluderar ett överskott på drygt 200 000 euro.
o På kostnadssidan blir det mera medel för satsning på personresurserna på kontoret i Rom, på prispengar i LEN evenemang samt på publikationerna. Samtidigt kommer speciellt LEN Magazine att kritiskt analyseras för att mera ut av denna satsning. Nästa år inleds arbetet att samla ihop material till en LEN historik i stil med den i Budapest lanserade historiken över EM-tävlingarna. Jämfört med år 2006 blir det åter besparingar då inga EM-tävlingar står på programmet.
o På intäktssidans minskar intäkterna för TV-rättigheter då inga EM-tävlingar står på programmet. Till följd av kassaprincipen i budgeten är förskottsbetalningarna av arrangörsrättigheterna för EM-tävlingarna för år 2008 inräknade i nästa års intäkter, vilket även delvis leder till ovan nämnda budgeterade plusresultat.

• LEN Bureau sammanträder nästa gång den 25-26 maj 2007 i Kiev, Ukraina.

Jag står gärna till förfogande för frågor och kommentarer om denna rapport eller annars viktiga och intressanta frågor.

Jag önskar Er alla en Fridfull Jul och ett Framgångsrikt Nytt År 2007Kurt Mikkola, 12. desember 2006


 


 

LEN Bureau höll årets sista möte i samband med kortbane – EM i Helsingfors med följande ärenden av intresse på agendan:

X