go up

I samband med EM i Budapest höll LEN Bureaun ett kort möte. De viktigaste från detta möte:


  • LEN har saknat klara direktiv för reklam i samband med LEN evenemang. Nu beslöt LEN Bureaun om nya regler vilka träder i kraft den 1.1.2007. Enligt de nya reglerna följer LEN i princip FINA:s By Laws i reklamfrågor utom i fråga om simmössan. Där blir de nya LEN reglerna följande:
  1. Framtill tillverkarens logo till max. storlek 20 cm2,
  2. På ena sidan en reklam till max. storlek 20 cm2, som bör vara bestämd av förbundet som simmaren tillhör och
  3. På andra sidan till max. storlek 92 cm2 med nationsflagga, nationskod, namnet på simmaren. Detta är valbart och gäller för samtliga nämnda alternativ, två tillsammans eller enbart ett.

  • Financiellt blev 2005 ett bra för LEN. Något lägre kostnader och större intäkter än budgeterat. Större intäkter beror närmast på att största delen av de viktigaste sponsoravtalen är uppbyggda på jämnt kassaflöde. För år 2006 kommer resultatet att belastas av kostnaderna för två EM evenemang (Budapest och Belgrad) samt av en ökad verksamhet.

  • Till LEN kongressen kommer LEN Bureaun fram med några smärre förslag till förbundets konstitution. En del av ändringarna har tillkommit på anmodan av revisiorerna.

  • Några LEN evenemang för år 2007 arrangeras enligt följande:
  * EM vattenpolo ungdomar, herrar Malta
  * EM vattenpolo damer “B” Prag
  * Synchro Champions Cup Rom
  * LEN Summer Event (símning) Paris 3-5 augusti


Simdomaren Leo Lykke från Danmark tilldelades LEN Silver Pin för mångårig verksamhet vid LEN-evenemang som domare.
Nästa LEN Bureau möte blir i samband LEN kongressen den 29. september.


Slutligen vill jag gratulera till alla fina nordiska framgångar i samband med EM i Budapest.
Med vänlig hälsning
Kurt Mikkola
09.06.2006


 


 


 

X