go up

 


Som sagt var det en rekke momenter som var med på å endre beslutningen FINA gjorde 20. januar. Blant annet har Canadas regjering og byen Montreal garantert full støtte til VM, og alle avtaler som ble inngått i 2001 er oppfylt. Organisasjonskomitéen har lagt ned et stort og omfattende arbeid i 3 år, befolkningen i Montreal og mange organisasjoner støtter opp om mesterskapet, og mange land allerede hadde ordnet flybilletter og andre praktiske ting vedrørende mesterkapet. 


   


 


 

 

 


 


 

FINA Bureau har på et møte den 10. februar bestemt at Montreal i Canada allikevel skal få arrangere VM i svømming i perioden 17. – 31. juli 2005.
20. januar bestemte man at VM skulle flyttes,  men på grunn av en rekke punkter har man altså snudd, og VM blir holdt i Canada som opprinnelig bestemt.

X