go up
 


Det skal være nulltoleranse mot mobbing i idretten.

 


Hva er mobbing?


Mobbing er en negativ handling fra en eller flere, retta mot en annen. Denne negative handlingen blir gjenntatt, går for seg over tid, og kan på denne måten bli en systematisk krenking.


Det er den som blir mobbet som har rett til å definere om en har blitt utsett for krenkelse eller mobbing, og det er trenare og ledere sitt ansvar å ta denne opplevelsen på alvor.


 


Mobbing kan ta mange ulike former. Mobbingen kan skje mellom eller i gruppen av medlemmer, trenere, foreldre, styremedlemmer eller andre engasjerte. Det sentrale er hvordan dere som klubb griper fatt i mobbingen.


 


Det er vesentlig at klubben definerer sine retningslinjer for hva som er akseptert.


Se foredrag om mobbing fra NSFs Trener/leder konferansen 2012.


 


“Klubbens retningslinjer mot mobbing og trakassering”


Alle klubber bør ha retningslinjer for hvordan man skal opptre i idrettslaget.
Følgende dokument er en utgangspunkt for  “klubbens retningslinjer mot mobbing og trakassering”. Selve prosessen med utarbeidelse og forankring er vesentlig for at retningslinjene faktisk skal ha en betydning.


Retningslinjene skal vedtas på årsmøtet og skal ligge tilgjengelig på klubbens hjemmesider.


 


NIFs temasider om mobbing


Les mer om mobbing og idrettens nulltoleranse mot mobbing på NIFs temasider.


 


Relevant


X