go up


Minipolo er et ballspill i vann for barn fra 8 til og med 12 år. Minipolo tar utgangspunkt i idretten vannpolo, men er gjort lettere å spill og trene ved å forenkle reglene og krav til utstyr. Minipolo gir barn og unge en ypperlig mulighet til å ha det moro i vann. Sport, lek og mestringsglede i et godt samspill. Minipolo er et konsept Norges Svømmeforbund og vannpoloutvalget har utarbeidet høsten 2014. Vi håper dette blir godt mottatt i klubbene.Les mer


X