go up

Svømmeforbundet  vil med dette oppfordre alle klubber som har lyst til å gå starte et prosjekt for øke mangfoldet i norsk idrett om å søke mider til dette. Søknadsfrist for prosjekter som starter opp i 2010 er 5. mai. De som vil søke sender en e-post til Line Hurrød i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, med en kort beskrivelse om bakgrunn, målsetting og målgruppe for prosjektet.


 


Mer informasjon om hva en kan søke om midler til og hvordan en gjør dette finner dere her.

Ønsker din klubb å legge til rette for eller rekruttere funksjosnhemmede utøvere? Eller ønsker dere å inkludere barn, unge og foreldre med innvandrerbakgrunn? Er svaret ja kan dere søke om midler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering.

X