go up


LANDSDELER:
Nord: Svalbard, Finnmark, Troms, Nordland.
Midt: Nord- og Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal.
Vest: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland.
Sør: Aust- og Vest Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold.
Øst: Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo, Østfold.

NB!
Datoer for arrangementene blir satt så fort den internasjonale terminlisten er satt.
Stevnestrukturen gjeldende fra 2010 finnes her.


 


Søknadene sendes til Svømmeutvalget v/ Brita Blenne Lien på e-post brita@medley.no innen 15.02.2009.   


 

Svømmeutvalget i NSF har tildelt følgende arrangement for jubileumsåret 2010:
* NM senior – Stavanger Svømme Club
* ÅM (Årsklassemesterskap) – Oslo IL svømmegruppe
* NM Langbane – Trondhjems Svømme- og Livredningsklubb
* NM Junior / UM – Bergens Svømme- og Livredningsklubb


Alle de tekniske arrangører er også 100 årsjubilanter.
SvU oppfordrer klubber til å søke om å arrangere Landsdelårsklassemønstringer for 2010 – se detaljer under “les mer”.

X