go up

Våren 2006 gjennomførte NSF en omfattende klubbundersøkelse. Denne undersøkelsen avdekket en rekke ønsker og behov fra klubbene. Et viktig virkemiddel for å kunne dekke klubbenes behov for hjelp/rådgivning/veiledning, er å tilby Klubbveiledere.


Både organisasjoner og mennesker har behov for veiledning i perioder. Det kan være veiledning i enkle småsaker, eller omfattende endringsprosesser.


NSFs Klubbveiledere er en gruppe mennesker med ulik kompetanse, erfaringer og bakgrunn. Samlet dekker disse de fleste områder som er viktige for svømmeklubbene; organisering av svømmeopplæring, trening av barn, trening av ungdom, trening av seniorer og eliteutøvere, trening av mastersutøvere, arbeid med utviklingstrapp, planlegging av trening, evaluering av trening, målsettingsprosesser, teamarbeid, anleggsspørsmål osv osv.


 


Alle klubber i NSF har mulighet for å få besøk av en klubbveileder. Det eneste man trenger å gjøre er å definere et område som man ønsker hjelp til, eller ønsker å diskutere med en ”ekstern” person, og deretter kontakte NSF for bestilling.


Dette er forsøkt visualisert i illustrasjonen under, hvor klubben kontakter NSF for bestilling av Klubbveileder.


   


 


Et møte med klubbveileder kan legges til et styremøte, et trenermøte eller et møte med svømmeskoleansvarlig og instruktører. Eventuelt andre fora som klubben finner fornuftig. I utgangspunktet vil et møte med klubbveileder være på maks 4 timer, og kan derfor gjennomføres en ettermiddag/kveld.


 


I løpet av et slikt møte vil man sette fokus på det området som klubben på forhånd har definert som utviklingsområde, og klubbveileder vil arbeide sammen med klubbens representanter for å finne gode løsninger på utfordringen.


 


Skulle det vise seg, etter et slikt møte, at klubben har behov for å utdanne for eksempel nye dommere, trenere, instruktører, eller ledere, så vil slike tiltak avtales med klubben i etterkant slik at en av NSFs autoriserte kurslærere kan bistå.


 


Tilbake til bestilling av Klubbveileder


 

NSFs misjonærer i det vannstrakte land

X