go up


Hvis du får en idrettskade, kan du melde skaden på www.if.no og velg “meld skade på person”. Direktelink her. Del 3 – type skade: Velg “idrettsskade”.

Du kan også ta direkte kontakt med ifs skadeavdeling på telefon 2149 5483.

Registrering og behandling skjer med det samme.
Skaden må kunne bekreftes av trener eller leder.


 


 


 

X