go up

 

Medlemsundersøkelse kan være fornuftig for å finne ut hvordan medlemmene trives i klubben. NSF tilbyr klubbene å bruke surveyXact, et verktøy for medlemsundersøkelse, kursevaluering, spørreskjema og annet relevant. SurveyXact er det ledende spørreskjemasystemet i Skandinavia. NSF bruker SurveyXact til undersøkelse, påm. Les mer på websiden: www.surveyxact.no/

 

Forutsetninger for bruk av survey exact;

  • Styrevedtak på at klubben ønsker å bruke surveyxact
  • Deltakere fra klubben må ta introduksjonskurs gjennom SurveyXact (NSF anbefaler at det er minst 2 deltakere fra klubb)
  • NSF tilbyr ingen support

 

Komme igang

  • Ta kontakt med NSF  for å få vite mer om verktøyet
    • Legg ved styrevedtak på at klubben ønsker å bruke surveyexact
  • Meld deltakerne på kurs i Survey
  • Når NSF mottar bekreftelse på kursplass gir vi tilgang til surveyxact slik at klubbens engasjerte kan prøve seg frem

 

Kontaktperson NSF
Lasse Hoel, mail: lasse@svomming.no

X