go up

 


NIF har lansert Klubbadmin, som de ønsker at klubber skal bruke for medlemsregistrering.

En god del klubber har egne medlemssystemer, og disse må på sikt kunne eksportere data til idrettens sentrale database.

For de som bruker tryggivann, så vil det utvikles grensesnitt slik at denne vil kommunisere med idrettens database. NIF har foreløpig ikke noe konkret informasjon om hvordan slike grensesnitt skal utformes, men Norges Svømmeforbund skal i dialog med NIF-IT om dette.


 


 

Norges Idrettsforbund har vedtatt at alle medlemmer i norsk idrett skal inn i en sentral database. Tanken er at denne registreringen automatisk skal gi tall til idrettsregistreringen. Det ble tidligere gitt informasjon om at dette skulle gjelde fra 01.01.2014, men denne fristen er utsatt med minimum ett år.

X