go up

Mastersutvalget søker klubber som er interessert i å arrangere NM Masters i 2007. Aktuelle kandidater bes sende et skriv per mail til leder i mastersutvalget Geir A. Patursson på geir.patursson@klm.com eller ta kontakt på mobil 982 04 963. Frist for å melde sin interesse er søndag 12. mars 2006 – og arrangør for NM Masters 2007 offentliggjøres under NM Masters på Lambertseter.

X