go up

MaU søker klubber som er interessert i å påta seg arrangementet i 2008. Kontakt leder i mastersutvalget Geir A. Patursson på e-post geir.patursson@klm.com eller mobil 982 04 963 for mer informasjon. Skriftlig henvendelse må være MaU ihende innen 2. oktober 2006. Til informasjon så skal arrangementet i 2007 foregå i Kristiansand og arrangørklubb er KSA.

X