go upFor at masterssvømmere skal kunne delta som masters samt sette mastersrekorder i vanlige approberte stevner stilles det følgende krav: 


   • Det må inviteres til mastersklasser i innbydelsen (f.eks. “Stevnet er åpent for utøvere i aldersklassene 1999 og eldre, herunder Masters klasser”) 
  • Deltakeren står oppført som masters i heatlista
  • Deltakeren står oppført som masters i resultatlista med fødselsår.Mastersdeltakeren kan stille i samme heat som de som ikke er masters.

Mastersdeltakeren/klubben står selv ansvarlig å melde inn eventuelle rekorder til mastersutvalget.

Oppfylles ikke kravene om masters i innbydelse/heatliste/resultatliste vil masterssvømmere ikke kunne delta som masters, og vil således ikke kunne få godkjent eventuelle mastersrekorder. Men det forhindrer selvsagt ikke at masterssvømmere kan delta på approberte stevner på lik linje med andre deltakere.


 


 

X