go up

 


 Informasjonen er oppdatert 28. april 2005 – ny kontaktperson er Linn Krogh Hansen

Norske EM-svømmere som har klart EM-kravene sender påmeldingen til (obs! vanlig post – ikke e-post):

Norges Svømmeforbund – MaU
c/o Linn Krogh Hansen
Othilie Tonningsvei 4a
0486 OSLO

Tel: 992 49 855
E-post: ilinn@frisurf.no (kun for spørsmål og avklaringer)

Kontonummer for innbetaling av startkontingent: 7044 13 97001

VIKTIG:
Husk å legge ved kvitteringen på at det er innbetalt på kontoen, iht gjeldende kurs for Euro.

Følgende retningslinjer som arrangøren har satt også vil gjelde også for norske svømmere:  • Startkontingenten må betales samtidig som påmeldingen.
  • Påmeldinger som mottas uten at betaling har funnet sted aksepteres ikke.
  • Innbetalte registrerings- og startkontingenter vil ikke tilbakebetales uansett grunn.


Påmelding skal skje samlet per klubb, og sammen med påmeldingen (som sendes med vanlig post til Linn Krogh Hansen) skal følgende vedlegg være ferdig utfylt og medfølge:

a – Individual and Team Registration Form (incl. Licence number and picture)
b – Copy of passport
c – Swimming Entry Form
d – Open Water Swimming Form
e – Payment Details (OBS! Legg ved utfylt skjema, men benytt kontonummer som står ovenfor!) f – Release from Liability Form

Du kan finne alle formularene på http://www.emc2005.se/accreditation.htm

I tillegg skal kvittering på at startkontingent er innbetalt på konto sendes sammen med påmeldingen.

Praktiske detaljer:  • Vær så snill å legge ved telefonnummer og e-postadresse for kontaktperson som kan nås dersom vi skulle trenge å komme i kontakt med dere!
  • Når det gjelder overnatting i Stockholm under EM masters, se egen sak.
  • Når det gjelder transport til og fra Stockholm samt overnatting så besørges dette av den enkelte klubb/deltaker, og der henvises det også til de offisielle EM-sidene for tips og informasjon.


Dette gjelder kun masterssvømmere som stiller for norske klubber, og dersom det er noen spørsmål vedrørende det ovenstående kan du ta kontakt med Linn Krogh Hansen.


 


 


 

Nå er det tid å tenke på påmelding til EM i Stockholm i august. Den officielle påmeldingsfristen er 15. juni 2005. På www.emc2005.se finner du oppdatert informasjon om EM, kvalifiseringstider, påmeldingskriterier og mye mer. Norske masterssvømmere skal melde seg på via Norges Svømmeforbund – og vi har satt påmeldingsfristen til 15. mai 2005.

X