go up

I oppstartsesongen i fjor ble det blant annet utdelt 2200 t-skjorter fra 74 skoler. Status i dag er bestillinger fra 74 skoler som utgjør 2700 t-skjorter, men antallet er forventet å stige.


 


– Blant aktivitetene merker vi at svømming er svært populært blant elevene i 6. trinnet. Vi var veldig fornøyd med at cirka 60 skoler var med på opplegget i fjor.  Det som er flott med dette prosjektet, er at det setter fokus på alle særidrettenes skoleaktiviteter. Utfordringen er riktignok å få lærerne til å engasjere seg enda mer, sier Idrettskonsulent i NSF Ingrid Haslev Anmarkrud.


Norges Svømmeforbund er med med sin skolekampanje Skolesvømmen, som du kan lese mer om på www.skolesvommen.noSidene og artiklene  her og på nettsiden www.idrettiskolen.no er utarbeidet for å gjøre hverdagen enklere for lærere, og for der igjennom gi en mer interessant undervisning for elevene.


 


AKTIV SKOLE.KAMPANJENAlle i landet oppfordres til å bli en “Aktiv skole” gjennom å delta på to av idrettenenes skolekampanjer. Informasjon sendes ut til alle grunnskolene via e-post og prosjektets egen nettside på skolenettet.no.

Enkle regler for elever og lærere

• Delta på to aktiviteter fra «Idrettsglede i skolen». Dette kan være Skolesvømmen (svømming), Skolesprinten (orientering) TineStafetten (friidrett), Sommerslaget (golf) og Skolen på ski-konkurransen. Les mer om kampanjen her. 


                          


 

“Aktiv skole” er en del av “Idrettsglede i skolen”, som er et fellesprosjekt som Norges Fri-idrettsforbund, Norges Golfforbund, Norges Orienteringsforbund, Norges Skiforbund og Norges Svømmeforbund. Særforbundene har gått sammen for å øke det fysiske aktivitetsnivå blant skoleelever. For å få betegnelsen “Aktiv skole” må 6. klassingene på skolen delta i to av særidrettenes skolekampanjer og får tilsendt gratis t-skjorter til alle. Les mer på www.idrettiskolen.no.

X