go up


Slik oppdateres kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon til klubbene finnes her.
NSF kan også oppdatere informasjon for klubben; send evt en mail til post@svomming.no.


 


 


 


 

Norges Svømmeforbund sender av og til viktig informasjon direkte til klubbene. Vi bruker da klubbens e-post adresse, som klubben har rapportert samtidig med idrettsregistreringen. Det viser seg at vi får mange mail i retur, og ber derfor om at klubbene forsikrer seg om at de har registrert riktig e-post adresse.
Husk også å oppdatere adressene til egne utøvere inne på lisenssiden på internett, slik at de som har betalt lisens mottar bladet Norsk Svømming.

X