go up

Spillemidler til utstyr.


Kultur- og Kirkedepartementet har iverksatt en forsøksordning av 3 års varighet hvor det hvert år skal fordeles spillemidler til utstyr. For 2003 er rammen på 5 millioner kroner.


Retningslinjene er som følger:
  • Lag og foreninger skal stå som søkere.  • Utstyret vil imidlertid kunne brukes i komm. anlegg.  • Tilskuddet beregnes med inntil 1/3 av godkjente kostnader opp til et tilskudd på 100.000,-.  • Tilskudd gis ikke til elementer som faller inn under eksisterende ordninger.  • Utstyr til ungdom (13-19 år) og barn (6-12 år) skal prioriteres.  • Hensynet til funksjonshemmede skal ivaretas.  • Tilskudd gis til konkurranse-, trenings- og sikkerhetsutstyr.  • Driftsutstyr og personlig utstyr faller utenfor ordningen.


Idrettslag søker direkte til sine respektive særforbund som prioriterer og oversender innstilling til NIF.


Søknadsfrist til særforbund er 20. oktober.


Søknadsskjema finnes på www.nif.idrett.no/anlegg.


 


 


Heder til Grunde Vegard fra LEN


Det Europeiske Svømmeforbundet (LEN) har tildelt sin gullnål til Grunde Vegard for hans innsats for stupsporten. Grunde fikk gullnålen tildelt under Masters-EM i Millau i Frankrike i slutten av august. Grunde representerer Stupeklubben Spinn fra Tønsberg, og er den andre nordmannen som mottar en slik utmerkelse fra LEN. Tidligere formann i NSF, Arthur S. Knudsen har tidligere fått det. Norges Svømmeforbund gratulerer med velfortjent heder!


 


 


NM junior 2003


NM junior kortbane arrageres i Sarpsborg fra 27 – 30 november 2003. Innbydelsen er klar og ligger på www.svomming.no, under svømming.


 


 


NSF trenger arrangører til NM og ÅM for 2004 og 2005


Søknadsfrist for å arrangere NM langbane junior/senior/ funksjonshemmede 2004 og 2005, NM junior, kortbane 2004, NM senior kortbane 2005 og ÅM Nasjonal finale 2005 er 1. desember 2003.


 


 


Landsstevne i svømming


Landsstevne i svømming for mennesker med utviklingshemming arrangeres i Bergen fra 18 – 19 oktober. Innbydelse er lagt ut på www.svomming.no. Påmeldingsfristen er 3. oktober.


 


 


Svømmeguiden 2003


Svømmeguiden 2003 kan nå kjøpes for kr. 150,- via www.idrettsbutikken.no, tlf: 21 02 90 10. Svømmeguiden inneholder informasjon om NSF, NSFs lover og regler, terminliste og adresser til klubber, kretser, utvalg, forbundsstyret og administrasjonen i NSF. Svømmeguiden er sendt alle klubber og kretser.


 


 


Supportertur til Dublin


NSF vil i samarbeid med Event Travel arrangere supportertur til EM i svømming, kortbane, som arrangeres i Dublin i Irland fra 11 – 14 desember 2003. Turen inkluderer flyreise t/r Oslo – Dublin, overnatting 5 døgn i dobbeltrom på 3-stjernes hotell med frokost (fra 9 – 14 desember). Pris kr. 6.000,-. Det er også mulighet for avreise den 10. desember. Interesserte bes snarest ta kontakt med Hilde Elise Hansen i NSF på tlf: 21 02 96 76 eller e-mail: hilde@svomming.no


 


 


Skolesvømmen 2003 – 2004


NSF arrangerer også dette skoleåret Skolesvømmen. Skolesvømmen er en uhøytidlig test/konkurranse om hvilke skoler som har best svømmeferdighet blant elevene. Testene vil være de samme som i forrige skoleår. Materiell vil være klart og bli sendt skolene i løpet av oktober.


 


 


Idrettens Gullgruve


Det finnes en rekke områder hvor NSFs medlemsklubber kan søke om midler. Norges Idrettsforbund har nå laget en fin oversikt over hva man kan søke på – kalt Idretten Gullgruve – kontakt  NIF på tlf: 21 02 90 00.


 


 


Vellykket konferanse på Sundvolden


Fra den 12 – 14 september var til sammen 200 personer samlet på Sundvolden Hotell til årets Trener- og lederkonferanse og til samling for Nettverksmedarbeidere. Trener- og lederkonferansen samlet 140 deltagere fra 50 klubber,  og på samlingen for  Nettverksmedarbeidere var det 50 personer. Stup deltok på trenersamlingen, men hadde en egen økt med Ulrica Knape. De fleste foredragene foregikk i de ulike gruppene, men noen var også felles for alle – slik som Egil Drillo Olsen. Tilbakemeldinger fra deltagerne tyder på at det var en vellykket samling.  Neste Trener- og Lederkonferanse vil bli arrangert 3 – 5 september 2004.


 Viktige datoer:
3. okt: Påmeldingsfrist til Landsstevnet i svømming
20. okt.: Søknadsfrist for spillemidler til utstyr.
1. des: Søknadsfrist for å arrangere NM langbane 2004 og 2005, NM junior kortbane 2004, NM senior kortbane 2005 og  ÅM 2005.


 


 

X