go up

 


Planmøte og fagmøte 2003 – ny dato


NSFs Planmøte og Fagmøte vil bli arrangert fredag  29. august og lørdag 30. august. Sted er enda ikke bestemt.


 


FINA reklamereglement – endring


I FINA sitt reklamereglement er det kommet en endring. Reklamens størrelse på badedrakter og badehetter skal ikke overskride 20 kvadratcentimeter (tidligere var grensen 16 kvadratcentimeter).


 


Lisenskontroller


NSF gjør oppmerksom på at det vil bli foretatt en rekke lisenskontroller – også i approberte stevner/ konkurranser som har blitt arrangert tidligere i år. Straffegebyr for ikke p ha betalt lisens er kr. 1.000,- (jrf GE 24)


 


Utdanning i kretsene


Vi minner om at kretsene kontinuerlig må informere NSF om når og hvilke kurs de planlegger å arrangere. Forbundskontoret får ofte henvendelser fra personer som ønsker å gå på ulike instruktørkurs, og det er da en fordel både for oss og dere at vi er mest mulig oppdatert. Oversikten over kurs  vil også bli  lagt ut på NSF`s internettsider.


 


Etikk og anti-doping kurs for svømmetrenere


Det europeiske svømmeforbundet (LEN) har i samarbeid med International Doping Tests & Management (IDTM) og Stockholm University College of Physical Education and Sports (IHS) laget et kurs i etikk og anti-doping for svømmetrenere. Totalt får 100 trenere anledning til å være med på kurset som foregår via web. Kurset er gratis. For mer informasjon se: www.antidopingeducation.org


 


Samarbeidsavtale med Maxim


Norges Svømmeforbund har inngått samarbeidsavtale med Maxim. Avtalen gjelder for Elitelandslaget i svømming. Maxim er leverandør av energitilskudd som sporsdrikke, barer, gel og restitusjonspulver/barer.


 


Søk om Extra-midler 2003


Overskuddet fra TV-spillet EXTRA fordeles av stiftelsen Helse og Rehabilitering. I 2002 ble nærmere 200 millioner kroner fordelt til ulike prosjekter i regi av frivillige, humanitære organisasjoner. Søk støtte til ditt prosjekt gjennom Norges Idrettsforbund. Det kan søkes om støtte til prosjekter innen følgende tre virksomhets-områder: forskning, forebygging og rehabilitering.. For mer informasjon se www. idrett.no eller kontakt prosjektleder i NIF, Kari Vanebo på tlf: 21 02 90 00, e-post:kari.vanebo@nif-idrett.no Søknadsfrist er 2. mai.


 


Svøm deg til Malta … og til Dyreparken


Årets kampanje er nå avsluttet og over 25.600 deltok i 210 svømmehaller over hele landet. Av disse var 5.980 under 13 år. Det ble til sammen svømt 286.732.369 meter. Vinner av en reise for to til Malta ble Marthe Hjelmeland (16 år) fra Rosendal. Vinner av en reie for hele familien til Dyreparken ble Krister Stokke (12 år) fra Avaldsnes. De tre beste svømmehallene ble Askøyhallen, Berger Svømmehall og Giskehallen.


 


Norges Olympiske Akademi – også noe for deg!


Fra 21 – 24 august går Norges Olympiske Akademi av stabelen på Lillehammer. Akademiet er for all idrettsungdom mellom 18 – 35 år, og anbefales spesielt unge tillitsvalgte, studenter og lærere. Tema i år vil være holdninger og fair play. Foreløpige attraksjoner er hoppsjef Jan Erik Aalbu, sosialantropolog og forfatter Thomas Hylland Eriksen og sprintlangrennsutøver Håvard Bjerkli. Påmeldingsfrist er 15. juni og akademiet koster kr. 5.00,- og inkluderer overnatting og alle måltider. For mer informasjon se www.idrett.no eller kontakt Tor- Anders Hanssen i NIF på tlf: 21 02 90 00 eller e-mail: tor-anders.hanssen@nif.idrett.no


 


Skolesvømmen 2002 – 2003


Vi minner om fristen for innsendelse av resultater til Skolesvømmen – som er 15.mai. Mer informasjon om Skolesvømmen ligger på www.svomming.no


 


 


Viktige datoer:


2. mai: Søknadsfrist Extra-midler


15. mai: Frist for innsendelse av resultater til Skolesvømmen


12-14 sept: Kurslærersamling


13-14 sept: Trener og Lederkonferanse


 


 


 
X