go up

Utlysning – ungdomsutviklere
NSF setter av midler til dekning av halvparten av en 50 % stilling som trenere i 10 klubber fra 1. august. Ungdomsutviklerne skal jobbe med utøvere i alderen 12 – 16 år. Prosjektet er økonomisk forutsigbart ut 2006. Hver klubb som tildeles støtte forplikter seg til å dekke kr. 75.000,- pr. år av den halve stillingen. For mål, kriterier og søknadsskjema se fullstendig utlysning her. NSF må ha søknaden i hende innen 3. mai.


Bli med på SATS Ungt – få flere engasjerte ungdommer
SATS Ungt er et ungdomslederprogram hvor målet er å engasjere flere ungdommer til varig aktivitet i norsk svømming. Gjennom SATS Ungt får ungdommen en mer systematisk og tilpasset utdanning for ungdom. De får også hjelp til å starte sin utdannelse innen trener-, leder- eller dommerfunksjonen. Som klubb får dere flere trenere, ledere og dommere og mer engasjerte ungdommer. I hver klubb får 2 –5 ungdommer i alderen 15 – 25 år tilbud å delta. Fra høsten 2004 ønsker NSF å tilby 6 nye klubber å delta. Er din klubb interessert i å bli en SATS Ungt klubb? Send en søknad til NSF innen 1. mai 2004. Se her for mer informasjon. Du kan også ta kontakt med Hilde Elise Hansen på tlf. 21 02 96 76 eller e-post: hilde@svomming.no.


Søk om spillemidler til utstyr
NIF og Kulturdepartementet har satt av deler av spillemidlene til at klubber og lag kan søke om støtte til utstyr. I fjor var det satt av 5. millioner, rammene for 2004 vil være klart 30. april. Søknadsskjema og mer informasjon finnes på NIF sine hjemmesider. Søknadsfrist er 30. april.


Endring av Maksimalgrense på startkontingent GE 21
Forbundsstyret vedtar at maksimal grensen økes fra kr 50 til kr 75 på individuelle starter og fra kr 100 til kr 150 på lag starter. Vedtaket gjelder fra 01.06.04.


NM junior 2004 – endring av dato
Hamar IL svømming er arrangør av NM junior dette året. På grunn av et annet arrangement som sprenger hotellkapasiteten så er NM junior byttet dato, og vil bli arrangert fra lørdag 27. november til tirsdag 30. november 2004.


NM i Stup for Junior 2004
Innbydelsen til NM i stup for junior i Bergen den 21 – 23 mai er nå klar, og kan lastes ned her.


NM og ÅM-arrangører 2005
NM Kortbane får Team Stavanger som teknisk arrangør.
ÅM Nasjonal finale får Sarpsborg IL Svømmegruppe som teknisk arrangør.
NM Langbane får Hamar IL Svømmegruppe som teknisk arrangør.
NM Junior Kortbane får Madla Svømmeklubb som teknisk arrangør.


Nordisk Konferanse i svømmeopplæring 17. – 19. september 2004
Det nordiske svømmeforbundet inviterer, i samarbeid med Dansk svømmeforbund, til «The 7th Nordic Conference in Elementary Swimming Teaching» 17. til 19. september 2004. Konferansen arrangeres i Lyngby ved København. Programmet kan du se her.


126 påmeldte til Svømmetinget
Svømmetinget arrangeres i Bergen fra 16. – 18. april. Totalt er det påmeldt 126 fra klubber, kretser, utvalg og komiteer, i tillegg til forbundsstyret, administrasjon og gullmerkeinnehavere. Alle Tingpapirer er sendt klubber, kretser og påmeldte og kan i tillegg lastes ned fra denne siden.


Søk om Extra-midler 2004
Overskuddet fra TV-spillet EXTRA fordeles av stiftelsen Helse og Rehabilitering. Søk støtte til ditt prosjekt gjennom Norges Idrettsforbund. Det kan søkes om støtte til prosjekter innen følgende tre virksomhets-områder: forskning, forebygging og rehabilitering.. For mer informasjon se NIF sine hjemmesider eller kontakt prosjektleder i NIF, Kari Vanebo på tlf: 21 02 91 15, e-post: kari.vanebo@idrettsforbundet.no. Søknadsfrist er 3. mai.


Telenorfondet
Telenor og NIF har inngått en avtale som gir idrettslag mulighet til å søke på midler til å forsterke sitt ungdomsarbeid. Telenorfondet støtter tiltak som motiverer til innsats og effektiviserer arbeidet til ledere og utøvere og tar i bruk ny teknologi. Søknadsfristene er 1. mai og 1. september. Søknadene sendes til Idrettskretsene i hvert fylke, og maksimalt tilskuddsbeløp pr. tiltak er 15.000,-. Fullstendig utlysning finner du på NIF sine hjemmesider.


Skolesvømmen 2003 – 2004
Vi minner om fristen for innsendelse av resultater til Skolesvømmen – som er 15. mai. Mer informasjon om Skolesvømmen finner du her.


Ny NIF-lov fra 1. juni 2004
NIF og Anti Doping Norge har underskrevet på at nasjonale antidopingbestemmelser skal tilpasses WADAs regelverk før Athen-OL. NIF`s lov kapittel 11 og 12 blir derfor endret og trår i kraft 1. juni 2004. Vi vil her gjøre oppmerksom på noen viktige forandringer; støttepersonell kan straffes; strengere krav til utøverinformasjon, nye krav til bevisbyrde i dopingsaker, ikke krav om skyld ved positiv prøve, justerte strafferammer, bedre koordinering. For å lese nærmere om lovendringene se: www.antidoping.no.


Svøm deg til Irland…og til Dyreparken
Kampanjen er nå avsluttet og opptelling foregår i svømmehallene. Trekningen vil bli foretatt på NRK Nitimen tirsdag 20. april. Resultater, navn på vinnere vil bli offentliggjort på www.svomming.no samme dag.


Oppdatering av kontaktinformasjon til klubben og tillitsvalgte
Har klubben hatt årsmøte og endret tillitsvalgte eller annen kontaktinformasjon? Klubbene kan endre adresse, telefonnummer eller e-post adresse på denne siden (samme side som man logget seg inn til idrettsregistreringen).
Klubbene logger seg inn med gruppenummer og pin-kode – og dette er identisk med koden man bruker for å logge seg inn på idrettsregistreringen. Mangler dere gruppenummer og pinkode – send mail til post@svomming.no. Gruppenummer og pinkode sendes kun til en offisiell representant for klubben.


Adresser til utøvere
Vi minner også om at klubbene må oppdatere adressene til sine lisensierte utøvere, slik at disse får tilsendt bladet Norsk Svømming til korrekt adresse. Adressene til utøverne oppdateres på lisenssiden til klubben som finnes her.
Adressen til utøverne finner man ved å velge «Persondata» for den enkelte utøver. Merk at man ikke skal skrive inn poststed – kun postnummer. Databasen finner da automatisk poststedet.


Ekstraordinært Idrettsting
Ekstraordinært Idrettstinget arrangeres i Sandefjord 16. og 17. april.
Dagsorden er som følger:
1. Regnskap for 2003
2. Budsjett for 2004
3. Langtidsbudsjett for perioden 2005-2007
4. Fremtidig organisering av NIFs utdanningsvirksomhet
5. Valg
Annicke Bergh Monsen er innstilt fra Valgkomiteen som styremedlem – les mer her.


Viktige datoer
9. april: Fullmakter til tinget må være NSF i hende
16. – 18. april: Svømmetinget i Bergen
20. april: Trekning av Svøm deg til Irland…og til Dyreparken
30. april: Søknadsfrist for spillemidler til utstyr
1. mai: Søknadsfrist SATS Ungt
1. mai: Søknadsfrist Telenorfondet
3. mai: Søknadsfrist Ungdomsutviklere
3. mai: Søknadsfrist Helse og Rehabilitering
15. mai: Frist for innsendelse av resultat for Skolesvømmen
4. – 6. juni: Special Olympics Nordic Games
3. – 5. september: NSFs Trener og LederkonferanseI månedsinfo for mars finner du en oppsummering av de viktigste nyhetene som er publisert på www.svomming.no i denne måneden.
I tillegg ser du en oversikt over «viktige datoer».

X