go up

Viktige datoer

Før deltagelse på stevner/konkurranser
Betale lisens

1. januar – 31. mars 2004
Svøm deg til Irland… og til Dyreparken

2. februar 2004
Frist for å ha gjennomført Idrettsregistreringen

6. februar 2004
Frist for innsending av forslag til svømmetinget

6. februar 2004
Frist for påmelding til førstehjelpsseminar i Oslo

15. februar 2004
Frist for søknad til Idrettstroppen

15. februar 2004
Frist for å søke om å få arrangere NM Masters og/eller Nordisk Masters

20. – 21. februar 2004
Førstehjelpshelg i Oslo

22. februar 2004
Frist for påmelding til NM i svømming kortbane

23. februar 2004
Frist for påmelding og betaling til Svømmetinget

5. mars 2004
Frist for påmelding til NM i stup senior vinter

4. – 7. mars 2004
NM i svømming kortbane senior og funksjonshemmede i Harstad

19. – 21. mars 2004
NM i stup senior vinter i Stavanger

26. mars 2004
Utsendelse av sakliste og dokumenter til tinget

26. – 28. mars 2004
NM masters i Bergen

9. april 2004
Fullmakter til tinget må være NSF i hende

16. – 18. april 2004
Svømmeting i Bergen
Svømmeting 2004
NSFs Svømmeting 2004 arrangeres 16. – 18. april på Scandic Bergen City Hotell i Bergen. Innbydelse, påmeldings- og fullmaktsskjema kan lastes ned på www.svomming.no  
Vi minner om fristen for innsendelse av forslag til tinget som er 6. februar 2004.
Frist for påmelding er satt til 23. februar 2004.
Frist for å sende inn fullmaktsskjema er 9. april 2004.
På tinget vil det bli lagt frem et svømmepolitisk dokument til behandling. I dette ligger at det vil bli lagt frem forslag til endringer i loven blant annet som følge av vedtak gjort av Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité på tinget i mai / juni 2003. Det vil også bli foreslått noen endringer i GE og SV reglene.


Gi valgkomiteen innspill!
Valgkomiteen er i full gang med arbeidet med å finne kandidater til styre og utvalg i NSF.
De ønsker innspill fra svømme-Norge på aktuelle kandidater som vil gjøre en innsats for norsk svømming. Har du en aktuell kandidat, kontakt valgkomiteens leder:
Helge Skretting, tlf: 5168 7321 p , 9822 9459 m, eller e-mail: Helge_Skretting@minolta.no  


Idrettsregistreringen – frist 2. februar
2. februar er det frist for alle klubber å ha gjennomført Idrettsregistreringen 2004.
Alle medlemsklubber skal rapportere om aktivitet i klubben for året 2003, samt oppdatere kontaktinformasjon og tillitsvalgte i klubben.
Informasjon om Idrettsregistreringen finner man på www.svomming.no.
Pr. 29. januar var 118 klubber er helt ferdige med registreringen.
11 klubber hadde registrert feil aktivitetstall.
15 klubberhadde ikke registrert aktivitetstall.
Hele 90 klubber hadde ikke vært inne på registreringen.
Detaljert liste kan man se her.


Kvalifikasjonskrav til NM kortbane senior og junior 2004

Kvalifikasjonskravene til NM kortbane for senior og for junior 2004 ligger nå på www.svomming.no  


NM-krav for funksjonshemmede utøvere

NSF har nå utarbeidet kvalifiseringstider for funksjonshemmede utøvere som ønsker å kvalifisere seg til NM. Tiden er regnet ut med bakgrunn i 150 % av verdensrekord pr. 01.01.2004. Dere finner kravene på www.svomming.no  


Førstehjelpshelg i Oslo
Norges Svømmeforbund og Norges Livredningsselskap inviterer instruktører og hovedinstruktører i Førstehjelp til Førstehjelpshelg i Oslo 20. – 21. februar 2004. Det vil bli lagt opp til både Hovedinstruktørkurs, samt åpent seminar. Påmeldingsfrist er 6. februar.
For å se fullstendig innbydelse se www.svomming.no eller kontakt Tore de Faveri på tore@svomming.no eller tlf: 21 02 96 73.


Undersøkelse om svømmeferdigheter
MMI utførte høsten 2003, på oppdrag for NSF og Redningsselskapet, i samarbeid med RIMI, en undersøkelse om svømmeferdigheter blant barn i 5. klasse. Undersøkelsen er landsomfattende og ble gjennomført på elever i 5.klasse og blant ansvarlige for svømming på skolen. Resultatene for undersøkelsen kan du nå laste ned fra www.svomming.no.


Forhåndsuttak til EM Langbane 2004
Følgende fire jenter og ti gutter er forhåndsuttatt til EM langbane som arrangeres i Madrid i Spania 10. – 16. mai 2004:
Anne-Mari Gulbrandsen (IL Varg)
Elisabeth Jarland (Bergensvømmerne)
Heid Elin Odland (Bergensvømmerne)
Maj Hillesund (Mandal SK)
Aleksander Hetland (Bærumsvømmerne)
Alexander Dale Oen (Vestkantsvømmerne)
Anders Wold (SK Speed)
Christopher Hansen (Bergensvømmerne)
Gard Kvale (Bergen Svømme Club)
Jonas Noreng Ravn (SK Speed)
Morten Nystrøm (Øvre Eiker SK)
Petter Sjødal (IL Varg)
Robin Dale Oen (Vestkantsvømmerne)
Kim Henriksen (Bergensvømmerne).


Søknad Idrettstroppen 2004

Vi har nå mottatt søknadspapirer til bruk for søknad om tjeneste i forsvaret på spesielle vilkår for toppidrettsutøvere. Inntakene gjelder juli og september 2004. Søknadsfristen er 15. februar til NSF. Søknadspapirer får du ved å kontakte Joacim Lilleåsen på Forbundskontoret: e-post: joacim@svomming.no, tlf: 21 02 96 78, faks: 21 02 96 71.


Innbydelse til NM i Masters 2004

Bergen & Omeng Masters inviterer til NM i Masters i Bergen 26. – 28. mars. Innbydelse er nå klar og ligger på www.svomming.no  


NM Masters 2005 og Nordisk Masters 2005 – søknadsfrist

Søknadsfrist for å søke om å arrangere NM Masters 2005, og/eller Nordisk Master 2005 er satt til 15. februar. Søknad sendes til Elin Knag: elin.knag@no.pwcc.com. Ved spørsmål, ring: 9526 1268.


Svøm deg til Irland … og til Dyreparken

NSFs årlige aktivitetskampanje «Svøm langt» blir det også i år, og kampanjen heter «Svøm deg til Irland… og til Dyreparken». Kampanjen foregår i perioden 1. januar – 31. mars. Alle voksne som svømmer 10.000 meter, eller mer, blir med i trekningen av weekendtur for to personer til Irland. Alle barn som svømmer 2.500 meter får et diplom, og blir med i trekningen om en reise for hele familien til Dyreparken i Kristiansand.


Skolesvømmen – 54 skoler forhåndspåmeldt

Det er nå 54 skoler som har forhåndspåmeldt seg til Skolesvømmen 2003 – 2004.
Blant alle skoler som meldte seg på innen 31. desember 2003 trakk vi ut Hansnes Skole fra Troms – som fikk badehetter til hele skolen.
Vi oppfordrer alle som har med skolesvømming å gjøre å delta i Skolesvømmen! For mer info se www.svomming.no  


Svømmeguiden 2003

Svømmeguiden 2003 kan kjøpes for kr. 150,- via www.idrettsbutikken.no, tlf: 2102 9010. Svømmeguiden inneholder informasjon om NSF, NSFs lover og regler, adresser til klubber, kretser, utvalg, forbundsstyret og administrasjonen i NSF. Svømmeguiden er sendt alle klubber og kretser.


Lisens 2004

Klubbene administrerer sitt lisensregister gjennom en egen side på internett.
På sin lisensside på internett vil klubben få en god oversikt over sine lisensierte: Dere kan se hvem som har betalt lisens, når utøverne har betalt lisens, dere kan se hvilken lisenskategori utøverne har betalt for, dere kan registrere nye utøvere slik at lisens kan bli betalt med kid-nummer.
Husk å oppdatere adressene til utøverne slik at de mottar Norsk Svømming.
Husk å betale lisens før man stiller til start i stevne/konkurranse – NSF vil foreta en rekke lisenskontroller i løpet av året.
I månedsinfo for januar finner du en oppsummering av de viktigste nyhetene som er publisert på www.svomming.no
I tillegg ser du en oversikt over «viktige datoer».

X