go up

 


Maksimum startkontingent


NSF presiserer at maksimum startkontingent er uendret for 2003 (ref GE 21A). Det vil si at maksimumpris for individuelle starter er kr. 50,- og for lagstarter kr. 100,-.


 


Innbydelse NM Masters 2003


Innbydelse til NM Masters er nå tilgjengelig på www.svomming.no. Gå inn på masters i venstremenyen.


 


Kvalifikasjonskrav til NM junior 2003, svømming.


Er nå tilgjengelig på www.svomming.no


 


Innbydelse til NM kortbane 2003


Norges mesterskap i svømming, kortbane, for senior og funksjonshemmede arrangeres i Bergen  6 – 9 mars 2003. Innbydelsen ligger på www.svomming.no


 


Svøm deg til Malta … og til Dyreparken.


Svøm deg til Malta har pr. 24.01.2003 på meldt 217 svømmehaller/arrangører. Tilbakemeldinger fra svømmehallene vitner om stor interesse for kampanjen.


 


SV Regler


I oktober 2002 ble regler for funksjonshemmede innarbeidet i det ordinære regelverket, slik at de ikke lengre ligger som ett vedlegg i lovheftet.


Reglene som omfatter de spesielle reglene for funksjonshemmede er oversatt fra regelverket til International Paralympic Committee (IPC).


Vi minner om at den ”særnorske” regelen i forbindelse med brystbeinspark for utviklingshemmede er tatt bort. NSF ønsker å forholde seg til de internasjonale reglene.


Lover og regler ligger på www.svomming – nsf generelt – lover og regler.


 


Nytt øvelsesoppsett NM, kortbane


Siden 1500 m fri for damer og 800 m fri for menn skal inn i øvelsesprogrammet for norske mesterskap fra 2003, er det utarbeidet et nytt øvelsesoppsett. Se www.svomming.no  for mer informasjon. Her vil du også finne kravene for 1500 m fri for damer og 800 m fri for menn under NM kortbane i Bergen 6 – 9 mars.


 


Idrettsregistreringen 2003


Pr. 24. januar har 97 av NSFs 246 medlemsklubber gjennomført idrettsregistreringen.


Dette betyr at veldig mange klubber har en jobb å gjøre fram til fristen som er 3. februar!


Informasjon om idrettsregistreringen 2003 har blitt sendt klubbene via post og e-post. Du kan se all informasjon på www.svomming.no – og deretter må du velge ”Idrettsregistreringen 2003” i høyremenyen.


Her ligger det også en oppdatert liste over hvem som har fullført registreringen.


Her følger en kort oversikt over hver krets:


Østfold Svømmekrets


5 av 6 klubber registrert


(Halden må reg. akt.tall)


Akershus Svømmekrets


13 av 26 klubber registrert


Oslo Svømmekrets


6 av 14 klubber registrert


(OKK og Romsås må reg. aktivitetstall)


Hedmark Svømmekrets


2 av 10 klubber registrert


(Kongsvinger må reg. akt.tall)


Oppland Svømmekrets


3 av 11 klubber registrert


Buskerud Svømmekrets


5 av 12 klubber registrert


(Drammen, Modum og Lier må registrere aktivitetstall)


Vestfold Svømmekrets


4 av 8 klubber registrert


Telemark Svømmekrets


4 av 9 klubber registrert


(Miland må reg. akt.tall)


Aust-Agder Svømmekrets


3 av 6 klubber registrert


(Lillesand må reg. akt.tall)


Vest-Agder Svømmekrets


1 av 12 klubber registrert


Rogaland Svømmekrets


15 av 30 klubber registrert


(Riska og Team Stavanger må registrere aktivitetstall)


Hordaland Svømmekrets


10 av 23 klubber registrert


(Åstveit, Stord Baby og Barnesvømmeklubb og Sund LRK må reg. aktivitetstall)


Sogn og Fjordane Symjekrins


1 av 10 klubber registrert


Møre og Romsdal Svømmekrets


2 av 9 klubber registrert


(Norodd må reg. aktivitetstall)


Sør-Trøndelag Svømmekrets


5 av 10 klubber registrert


(Malvik må reg. aktivitetstall)


Nord-Trøndelag Svømmekrets


1 av 11 klubber registrert


Nordland Svømmekrets


5 av 15 klubber registrert


(Drag må reg. akt.tall)


Troms Svømmekrets


7 av 13 klubber registrert


Finnmark Svømmekrets


5 av 11 klubber registrert


(Havøysund må reg. akt.tall)


 


Påminnelse om aktivitetstall:


Norges Svømmeforbunds aktiviteter er delt inn i 5 grener:


svømming – stup – synkron – vannpolo – masters


 


Innenfor disse grenene skal man oppgi aktive innen følgende kategorier:
  • Konkurranseutøvere – de som har deltatt i terminfestede konkurranser eller offisielle ferdighetsprøver, pluss at alle barn under 12 år som deltar i gruppens aktiviteter skal inkluderes her.  • Mosjonister – alle andre som driver fysisk aktivitet.  • Ledere og andre – de som er registrert i klubben med en oppgave.  • Funksjonshemmede – funksjonshemmede som er med på klubbens aktiviteter.


Legg spesielt merke til at barn til og med 12 år skal føres opp som «konkurranseutøvere» – det vil si at her skal alle deltakere på svømmekursene telles.


 


Lisens 2003


NSF poengterer:


Ingen har fått tilsendt lisensblankett i 2003 med mindre de har valgt det inne på «persondata» på den enkelte utøver. Vi anbefaler at man ikke velger denne måten å sende giro og kid-nummer til utøver på, siden den tar lang tid. Registreringer som er foretatt til og med tirsdager kl 24 blir sendt ut med B-post torsdager. Det vil si at i noen tilfeller kan det gå opp mot 14 dager før man mottar blankett.


Vi anbefaler derfor klubbene om å gjøre følgende:
  • Info til utøvere / foresatte: Gi kid-nummer og lisensvilkår  • Betalingsmetode: Nettbank, telebank eller vanlig giro (Husk kid-nummer!)  • Kontonummer for lisensinnbetaling: 7874.06.70025


Lisenssum velger man selv når man ser på lisensvilkår – man velger mellom Grunnlisens (kroner 300,-), utvidet lisens (kroner 415,-) og 11-12 års lisens (kroner 265,-).


Husk at lisensen ikke er gyldig før betaling er registrert i banken!


 


 


Viktige datoer:


3. februar: Må ha gjennomført Idrettsregistreringen 2003


Før du deltar på stevne: Lisens


  


 
X