go up

 


Samarbeid med Arena


Norges Svømmeforbund har inngått samarbeid med Arena og Chrisco Golf AS. Samarbeidet gjør at Elite- og juniorlandslaget får konkurranse-, trenings- og profileringstøy. Avtalen gjelder for 2003, med muligheter til forlengelse.  Se www.arenainterational.com eller www.chrisco.no for mer informasjon om Arena.


 


Samarbeid med Event Travel


NSF har inngått samarbeid med Event Travel. Event Travel er en del av Sponsor Service asa, og har søsterselskap i Sverige, Finland og Frankrike. De er leverandører av reisetjenester både for utøvere, sponsorer og supportere. Event Travel kan tilby hjelp til å arrangere treningsleire.


Se www.eventtravel.no for mer informasjon om Event Travel


 


Annicke Berg Monsen til NIF Idrettsstyret?


Annicke Berg Monsen er innstilt som kandidat til NIF sitt styre. Hun har bred erfaring både som utøver, leder og instruktør i Bergens Svømme Club, nestleder og kurslærer i Hordaland Svømmekrets og nettverksmedarbeider i Idrettens Studieforbund.


Valget skjer under Idrettstinget den 30. mai – 1. juni på Rica Hell, Stjørdal.


 


Nye VO-satser


Fra og med 1. februar ble det innført nye VO-satser (Voksenopplæringsmidler)


Kr. 80,- pr. time med lærer.


Kr. 50,- pr. time uten lærer


 


Fra 1. mars 2003 vil kun tiltak som er registrert i NAIS før kursstart kunne få voksenopplæringstilskudd.


 


For NSF`s kursarrangører vil det si at planlagte instruktør/trener/dommerkurs og svømmeopplæring for voksne må meldes inn til ISF regionalt i forkant av kurset.


 


 


 


Toppidrett og studier 2003 – 2004


NSF har nylig fått noen brosjyrer fra Olympiatoppen vedrørende toppidrett ot studier for 2003 – 2004. Ta kontakt med Joacim Lilleåsen på forbundskontoret på tlf: 21 02 96 78 eller e-mail: joacim@svomming.no for å få tilsendt en brosjyre.


 


Redningsdagen 2003 – den 22. mai


Norsk Førstehjelpsråd er iniativtaker til ”Redningsdagen”, hvor målet er å vekke befolkningens interesse for selvhjelp, førstehjelp og ulykkesforebyggende tiltak. NSF er medlem av Norsk Førstehjelpsråd og oppfordrer alle organisasjonsledd til å delta i denne kampanjen – gjerne i samarbeid med andre lokallag i de andre medlemsorganisasjonene.


Se www.svomming.no – nsf generelt – førstehjelp/HLR, for mer info.


 


Ny NSF-poengtabell


Ny NSF-poengtabell som gjelder fra 3. mars 2003 er nå tilgjengelig på svomming.no


Poengtabellen finner du ved å velge følgende: ”Svømming i venstremenyen – og deretter ”NSF-poeng”.


 


Endring i reklamereglement


I FINA sitt reklamereglement er det kommet en endring. Reklamens størrelse på badedrakter og badehetter skal ikke overskride 20 kvadratcentimeter (tidligere var grensen 16 kvadratcentimeter).


Bestemmelsen finnes i GE 8.


Alle lover og regler finner du på svomming.no:


—> NSF generelt
—–> Lover og regler


 


Lisens 2003


NSF poengterer:


Ingen har fått tilsendt lisensblankett i 2003 med mindre de har valgt det inne på «persondata» på den enkelte utøver. Vi anbefaler at man ikke velger denne måten å sende giro og kid-nummer til utøver på, siden den tar lang tid. Registreringer som er foretatt til og med tirsdager kl 24 blir sendt ut med B-post torsdager. Det vil si at i noen tilfeller kan det gå opp mot 14 dager før man mottar blankett.


Vi anbefaler derfor klubbene om å gjøre følgende:


*Info til utøvere / foresatte: Gi kid-nummer og lisensvilkår


* Betalingsmetode: Nettbank, telebank eller vanlig giro (Husk kid-nummer!)


* Kontonummer for lisensinnbetaling: 7874.06.70025


Lisenssum velger man selv når man ser på lisensvilkår – man velger mellom Grunnlisens (kroner 300,-), utvidet lisens (kroner 415,-) og 11-12 års lisens (kroner 265,-).


Husk at lisensen ikke er gyldig før betaling er registrert i banken!


 


Svøm deg til Malta … og til Dyreparken


Det er nå påmeldt 222 svømmehaller/arrangører til Svøm deg til Malta … og til Dyreparken, noe som er ny arrangørrekord. Tilbakemeldinger fra svømmehallene tyder også på god interesse fra publikum. Kampanjen avsluttes 31. mars, og trekning vil foregå 11. april i Tøyenbadet i Oslo.


 


Trener/lederkonferanse og kurslærer-samling


NSFs Trener/Lederkonferanse og kurslærersamlingen blir avholdt 12 – 14 september. Sted er foreløpig ikke bestemt. Program er under utarbeidelse.


 Viktige datoer:


3. mars:


Ny NSF poengtabell gjelder


22. mai:


Redningsdagen 2003


12.–14. september:


Trener/lederkonferanse og Kurslærersamling


 


 


 
X