go up

UNGDOMSUTVIKLER – vikariat 1 år


 


Fra 01.08.05 er det som følge av svangerskapspermisjon ledig 1 års vikariat som Ungdomsutvikler 50% knyttet til Madla svømmeklubb, Stavanger. Stillingen inngår i et samarbeid mellom NSF og noen utvalgte klubber i Norge der målsettingen er å bidra til at treningsarbeidet som drives i ungdomsårene gjennomføres så optimalt som mulig med profesjonell veiledning.


Stillingen rapporterer til NSF og det er inngått egen avtale mellom forbund og klubb om gjensidige forpliktelser mht økonomi, tilrettelegging og oppfølging.


 


Ungdomsutvikleren skal arbeide på bassengkanten og arbeide for at målgruppen 12-16 år trener godt og stimuleres til utvikling. For stillingen er det stilt krav om trener2-kompetanse i løpet av 2005. Planlegging og rapportering av aktivitet skjer etter nærmere avtale.


Trener forutsettes å samarbeide nært med klubben og prosjektledelsen i NSF og følge de nasjonale samlinger som NSF gjennomfører.


Det stilles krav om personlig egnethet og motivasjon.


 


Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ungdomsutvikler Karin Pettersen Døskeland tlf 99239989 eller e-mail karpett2@online.no, til formann Morten Larsen tlf  99638693 eller til NSF v/ Tore de Faveri.


 


Søknad med godkjente vitnemål og attester sendes innen 01.05.05 til Madla svømmeklubb v/Karin P Døskeland, Glassbegerveien 276, 4032 Stavanger

Les utlysingen under.

X