go up

Har du en funksjonshemning og er mellom 12 og 16 år har du mulighet til å delta på Nordisk Barne og Ungdomsleir på Island 29. juni til 6. juli 2007. Deltakeravgiften er 1500,-, resten dekker Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund. NB! Frist for å melde interesse er 20. nov. Du finner mer informasjon på NFIs hjemmesider.

X