go up

Svømmetrener, C-partiet
Vi søker etter ny trener for klubbens C-parti fra høsten av i ca. 20 % stilling. Klubben har hovedtrener i 100 % stilling, og B-trener i 45 % stilling. Trenerne jobber i team og har mange felles stevner, samlinger og treningsleire gjennom året. Klubben har et aktivt styre og svømmeutvalg som jobber målrettet mot felles mål utarbeidet i samarbeid med trenerne.

Svømmeinstruktør svømmeskolen
Vi søker instruktør(er) for svømmeopplæring av barn fra høsten av. En eller flere kvelder i uken.
Krav til søker: Begynnerkurs 1 (og helst 2), minimumsalder 16 år
Gode betingelser.


 


Kontakt gjerne: Rune Clasen: rune.clasen@wuerth.no tlf. 952 89 399, eller Lisbeth Fauske: lisbeth.fauske@optonet.no tlf: 450 33 224 for mer informasjon.


 


 


 

Svømmetrener C-partiet og svømmeinstruktør svømmeskolen – se “les mer” for detaljer.

X