go up

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.LAM er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Les mer om LAM-midler på Norges Idrettsforbunds websider.


 


Om LAM midler  • Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er primæraktiviteten som skal støttes.
  • Målgruppe er barn (6-12år) og ungdom (13-19år). Funksjonshemmede skal særskilt tilgodeses.
  • Rapportene fra idrettsregistrering er basisgrunnlaget for idrettsrådenes vurdering i forhold til aktivitet.
  • Midlene skal i sin helhet utbetales itdrettslaget.
  • Ordningen skal ikke påføre lagene ekstra byråkrati

 


Dersom idrettslaget ønsker å vite mer om den lokale fordelingen, ta direkte kontakt med idrettsrådet.
X