go up

 


Livredning og førsehjelp


Få har bedre kompetanse på livredning og førstehjelp i vann enn i svømmeklubbene. Førstehjelpskurs er nødvendig mange steder, organisasjoner, bedrifter, for privatpersoner etc. Kanskje dette er noe deres klubb kan tilby?


 


Lag et attraktivt tilbud som klubben promotere mot livredning og førstehjelp og synliggjør dette på klubbens webside.  Skreddersy opplegget utifra behovene, enten det er for bedrifter og privatpersoner.


 

Se eksempel på klubber so tilbyr livredning aktivt;


http://oyanesvomming.no/kurs/forstehjelp-livredningskurs/


 


Skolekontrollør


NSF kaller personen som kjører livredningskurs for “skolekontrollør”, da det som oftest holdes mot skoler. En Skolekontrollør fra Norges Svømmeforbund kan kontrollere årlig prøve i livredning og/eller holde kurs i førstehjelp/hjerte-lungeredning. Kravene for å være Skolekontrollør i NSF er at man minst er Begynnerinstruktør i svømming og har instruktørkurs i førstehjelp og livredning.


www.skolesvommen.no – under sikkerhet finner man listen over registrerte skolekontrollører og registreringsskjema for å bli skolekontrollør.

X