go up

Antall betalte lisenser

Antall betalte lisenser 2003


 


Total


Prosent


Svømming


3 295


85,85


Stup


171


4,46


Synkronsvømming


35


0,91


Vannpolo


4


0,10


Masters


333


8,68


 


 


 


Sum


3 838


100,0


 


 


Antall lisenser pr svømmekrets


 


Betalte lisenser totalt 2003


 


Total


Prosent


Rogaland


534


13,91


Akershus


432


11,26


Hordaland


411


10,71


Sør-Trøndelag


336


8,75


Oslo


325


8,47


Nordland


232


6,04


Vest-Agder


198


5,16


Østfold


175


4,56


Buskerud


164


4,27


Vestfold


163


4,25


Møre og Romsdal


148


3,86


Troms


148


3,86


Finnmark


127


3,31


Nord-Trøndelag


113


2,94


Telemark


104


2,71


Hedmark


92


2,40


Oppland


68


1,77


Sogn og Fjordane


60


1,56


Aust-Agder


8


0,21


 


 


 


Sum


3838


100,0


 


 


Antall lisenser i svømming pr krets


 

Lisens 2003


Svømmelisenser i tall


Prosent


 


11


G


U


Total


Total


Rogaland

For lisensåret 2003 var det totalt 3838 som betalte lisens for å delta i konkurranser og stevner. Det er en stor økning i antall lisensierte sammenlignet med de fire foregående årene, og NSF er veldig godt fornøyd med den økte aktiviteten!
Antall betalte lisenser pr gren:
Svømming 3295 – Stup 171 – Synkron 35 – Vannpolo 4 – Masters 333.

X