go up

 • Ingen får tilsendt lisensblanketter.
 • Husk at alle får nye kid-nummer for 2005!
 • Utøvere som vil betale lisens må ta kontakt med sin klubb for å få oppgitt kid-nummer som man skal bruke ved betaling.
 • Husk å oppdatere adressene til utøverne inne på “Persondata”, slik at de får tilsendt bladet Norsk Svømming

   


  Hvem skal betale lisens



  • De som skal delta på approberte stevner/konkurranser må det betales lisens, men også øvrige utøvere i klubbene over 12 år kan løse lisens og bli forsikret.
  • I 2005 skal de som er 10 år (fyller 10 år i 2005) og eldre betale lisens.

   


  Kontonummer og lisenssummer uforandret i forhold til 2004
  Kontonummer 7874.06.70025
  Kr 265,- for 10-12 års lisens (utøvere født 1993, 1994 og 1995)
  Kr 300,- for grunnlisens (Utøvere født 1992 og tidligere)
  Kr 415,- for utvidet lisens (Utøvere født 1995 og tidligere)

  Forsikringsvilkår
  Se dekningsgrad og velg hvilken lisenstype man vil ha:
  Barneidrettsforsikringen (10-12 års lisens)
  Grunnlisens og utvidet lisens


   


  Pratisk informasjon om betaling



  • For de klubber som betaler for sine utøvere, så er det få problemer (men husk å betale på hvert enkelt kid-nr).
  • For klubber som lar den enkelte utøver betale lisens, så anbefaler vi følgende:
   Info til utøvere/foresatte: Gi kid-nummer for utøver og lisensvilkår
   Betalingsmetode: Nettbank, telebank eller vanlig giro (husk kid-nr!)
   Kontonummer for lisensinnbetaling: 7874.06.70025
   Husk at lisensen ikke er gyldig før betaling er registrert i banken.

   


  Innlogging og brukerveiledning



   


  Lisens for de som er født i 1994 og 1995
  Lisensklassen som tidligere het 11-12 år lisens er nå endret til 10-12 år lisens.
  Det betyr at i 2005 skal både de som er født i 1994 og 1995 betale lisens for første gang hvis de skal delta på approberte stevner.
  Årsaken til dette er at Svømmetinget 2004 vedtok at 10-åringer kan delta på stevner i klubben og innen egen krets/region, og dette hadde virkning fra og med 1. september 2004. Imidlertid vedtok Forbundsstyret at den aktuelle aldersklassen i 2004 (jenter og gutter født 1994) ikke skulle betale lisens i 2004 – dermed blir det førstegangslisens både for utøvere født 1994 og 1995 i 2005.


   


   


   


   

 • Fra og med i dag, tirsdag 21. desember 2004, vil det være anledning til å kunne betale lisens for sesongen 2005.
  De som betalte lisens for klubben i 2004 har automatisk fått nytt kid-nummer, som benyttes til betaling av lisens for 2005.
  Kid-nummer og utøveroversikt finnes på klubbens lisensside på internett, slik det har vært i 2003 og 2004.
  All informasjon om lisens finner du ved å velge: “For klubber” – “Lisens”.

  X