go up

Betalte lisenser 2005 pr 9. februar:
2475 svømmere i 112 klubber
117 stupere i 8 klubber 
5 synkronsvømmere i 1 klubb
16 vannpolospillere i 3 klubber
42 mastersutøvere i 11 klubber


Lisensoversikter
sortert alfabetisk på klubb og etternavn.
(Utøvere står under hovedgren – mastersutøvere kan stå oppført under svømming/stup, vannpolospillere og synkronsvømmere under svømming)
Oversiktene er pdf-filer 


 


Klubbene har oversikt over sine utøvere til enhver tid på sin egen lisensside på internett.

Informasjon om lisensbetaling finner du her.


 


 


 


 

For sesongen 2005 har 2655 utøvere betalt lisens for svømmeidrettene.
Innbetalinger til og med 9. februar er med på oversiktene.
Sørg for at lisensen er betalt, slik at utøveren er forsikret og startberettiget i konkurranser/stevner. Manglende innbetalt lisens medfører gebyr på 1000 kroner.

X