go up

Betalte lisenser 2005 pr 21. april:
3354 svømmere i 136 klubber
166 stupere i 11 klubber 
20 synkronsvømmere i 1 klubb
50 vannpolospillere i 6 klubber
293 mastersutøvere i 51 klubber


 


Lisensoversikter sortert alfabetisk på klubb og etternavn.
(Utøvere står under hovedgren – mastersutøvere kan stå oppført under svømming/stup, vannpolospillere og synkronsvømmere under svømming.)
Oversiktene er pdf-filer.


  


Klubbene har oversikt over sine utøvere til enhver tid på sin egen lisensside på internett. På denne siden kan klubben endre adresser på sine utøvere, slik at de får tilsendt Norsk Svømming til rett adresse.

Informasjon om lisensbetaling finner du her.


 


 


 

For sesongen 2005 har 3883 utøvere betalt lisens for svømmeidrettene.
Innbetalinger til og med 21. april er med på oversiktene.
Sørg for at lisensen er betalt, slik at utøveren er forsikret og startberettiget i konkurranser/stevner. Manglende innbetalt lisens medfører gebyr på 1000 kroner.

X