go up

Betalte lisenser 2005 pr 19. januar:
1368 svømmere i 83 klubber
48 stupere i 5 klubber 
1 synkronsvømmer i 1 klubb
4 vannpolospillere i 2 klubber
16 mastersutøvere i 7 klubber


 Lisensoversikter sortert alfabetisk på klubb og etternavn
(Utøvere står under hovedgren – mastersutøvere kan stå oppført under svømming/stup, vannpolospillere og synkronsvømmere under svømming)
Svømming – klubber A – G
Svømming – klubber H – K
Svømming – klubber L – M
Svømming – klubber N – S
Svømming – klubber T – Å
Antall betalte lisenser pr klubb svømming
Stup
Synkronsvømming
Vannpolo
MastersKlubbene har oversikt over sine utøvere til enhver tid på sin egen lisensside på internett.

Informasjon om lisensbetaling finner du her.


 


 

For sesongen 2005 har 1437 utøvere betalt lisens for svømmeidrettene.
Innbetalinger til og med 19. januar er med på oversiktene.
Sørg for at lisensen er betalt, slik at utøveren er forsikret og startberettiget i konkurranser/stevner. Manglende innbetalt lisens medfører gebyr på 1000 kroner.

X