go up

Betalte lisenser 2005 pr 9. februar:
3062 svømmere i 133 klubber
148 stupere i 9 klubber 
19 synkronsvømmere i 1 klubb
41 vannpolospillere i 5 klubber
144 mastersutøvere i 29 klubber


 


 


Lisensoversikter sortert alfabetisk på klubb og etternavn.
(Utøvere står under hovedgren – mastersutøvere kan stå oppført under svømming/stup, vannpolospillere og synkronsvømmere under svømming.)
Oversiktene er pdf-filer


  


 


Klubbene har oversikt over sine utøvere til enhver tid på sin egen lisensside på internett.

Informasjon om lisensbetaling finner du her.


 


 


 

For sesongen 2005 har 3414 utøvere betalt lisens for svømmeidrettene.
Innbetalinger til og med 15. mars er med på oversiktene.
Sørg for at lisensen er betalt, slik at utøveren er forsikret og startberettiget i konkurranser/stevner. Manglende innbetalt lisens medfører gebyr på 1000 kroner.

X