go up

Betalte lisenser 2005 pr 13. juni:
3689 svømmere i 142 klubber
180 stupere i 11 klubber 
21 synkronsvømmere i 1 klubb
69 vannpolospillere i 6 klubber
298 mastersutøvere i 52 klubber


 


Lisensoversikter sortert alfabetisk på klubb og etternavn.
(Utøvere står under hovedgren – mastersutøvere kan stå oppført under svømming/stup, vannpolospillere og synkronsvømmere under svømming.)
Oversiktene er pdf-filer.


  


Klubbene har oversikt over sine utøvere til enhver tid på sin egen lisensside på internett. På denne siden kan klubben endre adresser på sine utøvere, slik at de får tilsendt Norsk Svømming til rett adresse.

Informasjon om lisensbetaling finner du her.


 


 


 


 

Det kan være lurt for klubbene å ta en ekstra god titt på lisensoversiktene – i august sender NSF ut straffegebyr til klubbene på kroner 1.000,- pr utøver som har deltatt på approbert stevne uten å ha betalt lisens.
For sesongen 2005 har 4257 utøvere betalt lisens for svømmeidrettene.
Innbetalinger til og med 13. juni er med på oversiktene.
Sørg for at lisensen er betalt, slik at utøveren er forsikret og startberettiget i konkurranser/stevner.

X