go up

Lisenslistene ser du ved å velge “Lisensregistrering” i venstremenyen, og deretter lisensoversikt alle klubber. Listene finnes kun i pdf-format.

Totalt har 3453 utøvere betalt lisens for 2003 – fordelt på følgende grener:

Svømming – 2969 lisenser

Stuping – 133 lisenser

Synkronsvømming – 29 lisenser

Vannpolo – 4 lisenser

Masters – 318 lisenser

Vi minner om at det er klubbene selv som administrerer lisensene sine gjennom en egen side på internett. Klubbene har her oversikt over hvem som har betalt; når de har betalt og i hvilken kategori.

Utøvere som vil betale lisens får kid-nummer fra sin klubb etter at klubben har registrert utøveren.

NSF gjør oppmerksom på at det vil bli foretatt en rekke lisenskontroller – også i approberte stevner/konkurranser som har blitt arrangert tidligere i år.

Vi gjør oppmerksom på at straffegebyr for ikke å ha betalt lisens er kroner 1.000,- (jfr GE 24).Lisensoversikt for alle klubber er nå lagt ut på svomming.no – alle innbetalinger til og med 21. mai kl 15.00 er med i oversiktene. Totalt har 3453 utøvere betalt lisens.

X