go up

Vi minner om at det er klubbene selv som administrerer lisensene gjennom en egen side på internett. Klubbene har her oversikt over hvem som har betalt, når de har betalt og hvilken lisenskategori de har betalt.

På denne siden skal klubbene oppdatere adresseinformasjon på sine utøvere. Utøvere som vil betale lisens får kid-nummer fra sin klubb etter at klubben har registrert utøveren.

Vi minner om at 10-åringer, som nå kan delta på approberte stevner, ikke trenger å betale lisens i 2004. Det må de derimot i 2005, og da blir det lisensbetaling for første gang både for de som født i 1994 og 1995.


 


 

Veldig mange klubber er flinke til å følge opp at deres utøvere har betalt lisens, men det er fortsatt endel som ikke er påpasselige nok. Alle utøvere skal betale lisens fra og med det året de fyller 11 hvis de skal delta på approberte stevner/konkurranser.
NSF gjør oppmerksom på at det vil bli foretatt lisenskontroller i svært mange ulike stevner og konkurranser i år, og straffegebyr for ikke å ha betalt lisens er kroner 1.000,- (jfr GE24).
De klubber som har utøvere som har deltatt på stevner uten å ha betalt lisens for 2004 vil i november og desember få tilsendt straffegebyr.

X