go up

Vi minner om at det er klubbene selv som administrerer lisensene gjennom en egen side på internett. Klubbene har her oversikt over hvem som har betalt, når de har betalt og i hvilken lisenskategori de har betalt. På denne siden skal klubbene oppdatere adresseinformasjon på sine utøvere. Utøvere som vil betale lisens får kid-nummer fra sin klubb etter at klubben har registrert utøveren.


 


Klubber som har utøvere som ikke har betalt lisens vil som sagt motta straffegebyr i november.


 


Vi gjør oppmerksom på at straffegebyr for ikke å ha betalt lisens er kroner 1.000,- (jfr GE24).


 


 


 

Veldig mange klubber er flinke til å følge opp at deres utøvere har betalt lisens, men det er fortsatt endel som ikke er påpasselige nok. Alle utøvere skal betale lisens fra og med det året de fyller 11 hvis de skal delta på approberte stevner/konkurranser. NSF gjør oppmerksom på at det har blitt foretatt en rekke lisenskontroller i ulike stevner og konkurranser i år, og i november sender vi ut straffegebyr til klubber med utøvere uten betalt lisens.

X