go up

NSF gjør oppmerksom på at det vil bli foretatt en rekke lisenskontroller – også i approberte stevner/konkurranser som har blitt arrangert tidligere i år.

Vi gjør oppmerksom på at straffegebyr for ikke å ha betalt lisens er kroner 1.000,- (jfr GE 24).
Til tross for rekordmange lisenser, så er det mange klubber som ikke betalt lisens for alle sine utøvere som deltar i approberte konkurranser – og vil dermed motta straffegebyr.

Vi ber alle klubber være nøye med at alle deres utøvere betaler lisens F

X