go up

Lisensbetaling og registrering for 2005 åpnet 21. desember, og til og med 29. desember var det kommet 66 innbetalinger. Disse blir synlige på klubbenes lisensside i morgen, 31. desember.
Husk å vær nøye med å bruke riktig kid-nummer – vi har allerede fått en innbetaling med feil kid-nummer. Alt om lisens 2005 finner du her.

X